PSJC Find source results
- Acta Agraria et Silvestria / Agraria
- Acta Agraria et Silvestria / Silvestris
- Acta Agraria et Silvestria / Zootechnica
- Acta Agrophysica
- Acta Biochimica Polonica
- Acta Biologica Cracoviensia / Botanica
- Acta Biologica Cracoviensia / Zoologia
- Acta Chiropterologica
- Acta Hydrobiologica
- Acta Ichthyologica et Piscatoria
- Acta Neurobiologiae Experimentalis
- Acta Ornitologica
- Acta Palaeobotanica
- Acta Palaeontologica Polonica
- Acta Parasitologica
- Acta Physiologiae Plantarum
- Acta Protozoologica
- Acta Scientiarum Polonorum / Agriculture
- Acta Scientiarum Polonorum / Biotechnologia
- Acta Scientiarum Polonorum / Hortorum Cultus
- Acta Scientiarum Polonorum / Medicina Veterinaria
- Acta Theriologica
- Acta Theriologica.Supplement
- Acta Zoologica Cracoviensia
- Animal Science Papers and Reports
- Annales Zoologici
- Annals of Agricultural Sciences / E- Plant Protection
- Annals of Animal Science
- Annals of Warsaw Agricultural University / Agricultural Engineering
- Annals of Warsaw Agricultural University / Land Reclamation
- Annals of Warsaw Agricultural University / Veterinary Medicine
- Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW / Land Reclamation
- Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW / Agriculture (Agricultural and Forest Engineering)
- Annual Review of Agricultural Engineering
- Archives of Polish Fisheries
- Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
- Archivum Veterinarium Polonicum
- Biometrical Letters
- Biotechnologia
- Bulletin of the Polish Academy of Sciences / Biological Sciences
- Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
- Bulletin of the Veterinary Research Institute in Pulawy
- Cellular and Molecular Biology Letters
- Colloquium Biometricum
- Colloquium Biometryczne
- Communications in Biometry and Crop Science
- Dendrobiology
- Dzialalnosc Naukowa (wybrane zagadnienia)
- Ecohydrology and Hydrobiology
- Ekologia Polska
- Folia Biologica
- Folia Forestalia Polonica / A-Forestry
- Folia Forestalia Polonica / B-Drzewnictwo
- Forest Research Papers
- Fragmenta Agronomica
- Fragmenta Faunistica
- Fragmenta Floristica et Geobotanica / Polonica
- Fragmenta Floristica et Geobotanica
- Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
- Genetica Polonica
- Humic Substances in the Environment
- International Agrophysics
- Journal of Animal and Feed Sciences
- Journal of Applied Genetics
- Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
- Journal of Plant Protection Research
- Journal of Water and Land Development
- Listy Biometryczne - Biometrical Letters
- Memorabilia Zoologica
- Nature Conservation
- Nawozy i Nawozenie- Fertilizers and Fertilization
- Neuropatologia Polska
- Oceanologia
- Oceanological and Hydrobiological Studies
- Oceanological Studies
- Ochrona Przyrody
- Palaeontologia Polonica
- Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
- Phytopatologia Polonica
- Polish Botanical Journal
- Polish Botanical Studies
- Polish Ecological Studies
- Polish Journal of Ecology
- Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
- Polish Journal of Pharmacology
- Polish Journal of Soil Science
- Polish Journal of Veterinary Sciences
- Polish Polar Research
- Polskie Archiwum Hydrobiologii
- Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej
- Postepy Nauk Rolniczych
- Prace i Materialy Zootechniczne
- Prace i Materialy Zootechniczne. Monografie i Rozprawy
- Prace i Materialy Zootechniczne.Zeszyt Specjalny
- Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa / A
- Problemy Inzynierii Rolniczej
- Problemy Zagospodarowania Ziem Gorskich
- Roczniki Nauk Rolniczych / A-Produkcja Roslinna
- Roczniki Nauk Rolniczych / C-Technika Rolnicza
- Roczniki Nauk Rolniczych / E-Ochrona Roslin
- Roczniki Nauk Rolniczych / F-Melioracje
- Roczniki Naukowe Zootechniki
- Studia i Materialy Oceanologiczne / Marine Biology
- Studia i Materialy Oceanologiczne / Marine Chemistry
- Studia i Materialy Oceanologiczne / Marine Physics
- Studia i Materialy Oceanologiczne / Marine Pollution
- Studia Naturae
- Sylwan
- Vegetable Crops Research Bulletin
- Water-Environment-Rural Areas
- Wiadomosci Instytutu Melioracji i Uzytkow Zielonych
- Wiadomosci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Wiadomosci Meteorologii Hydrologii Gospodarki Wodnej
- Zeszyty Naukowe Komitetu 'Czlowiek i Srodowisko'
- Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych