PSJC Find source information

Title: Wiadomosci Instytutu Melioracji i Uzytkow Zielonych

Series title:

Publisher: Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych

Address: Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych, Falenty, 05-090 Raszyn, Poland

ISSN: 0509-6677

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 1999 ,2000 ,2001 ,2006 ,