PSJC Find source information

Title: Prace i Materialy Zootechniczne.Zeszyt Specjalny

Series title:

Publisher: Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences

Address: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN, Jastrzebiec, 05-551 Mrokow, Poland

ISSN: 1231-8388

Frequency: quarterly

Issues of years: 1994 ,1996 ,1997 ,1998 ,2000 ,2001 ,2002 ,