PSJC Find publication results
- Piskorska D., Kopieczna-Grzebieniak E. The effect of methylglyoxal in diabetic complications development