PSJC Find publication results
- Bartoszewski G., Szwacka M., Czarny M., Niemirowicz-Szczytt K., Malepszy S. Selected aspects of genetic transformation in cucumber, tomato, and sweet pepper