PSJC Find publication results
- Krajewska A., Grzybowska I., Radecki J., Radecka H., Pietraszkiewicz M., Pietraszkiewicz O. Macrocyclic polyamine-modified gold electrodes for amperometric detection of acrylic acid